Кредит

11554 раз(а) прочитано

Кредит

 

«Кредитування транспортних засобів «Еталон»

від АТ «ПроКредит Банк»

 

   

Условия кредита
Преимущества кредитования в ПроКредит Банке
Вид транспорта
Новые авто
Без первого взноса:
- при кредите до 6 000 000 грн срок до 3 лет
Без страховки
Без комиссии за досрочное погашение
Максимально удобный график погашения с учетом
сезонности бизнеса
Срок кредитования до 7 лет
Минимальные расходы на оформление кредита:
- комиссия за выдачу кредита - 2,5% (единоразово);
- комиссия за управления кредитом - от 350 грн до 500 грн (единоразово);
- расходы связанные с нотариальным оформлением
договора залога.
Первый взнос
от 0% до 20%
Сумма кредита
От 1 000 000 грн*
Срок
до 84 мес.
Ставка
23-25%
Комиссия за выдачу кредита единоразовая
2,5% от суммы кредита
Комиссия за выписки единоразовая
от 350 грн до 500 грн
Страховка
Нет
Комиссия за досрочное погашение
Нет
Нотариальные расходы по договору залога
Согласно тарифов нотариуса
Срок принятия решения
от 3 до 10 дней
Форма погашения
Аннуитет**/Cезонный график
Тип клиента
Юридические лица, СПД

*  Возможно финансирование в валюте USD, EUR по индивидуальным условиям. Процентная ставка от     9% годовых.
**Возможно установление индивидуального графика погашения.

Дополнительную унформацию Вы можете получить у представителя банка Александра Левченко по телефону (050) 441-05-87; e-mail: A.Levchenko@procreditbank.com.ua или на сайте www.procreditbank.com.ua
«Умови кредитування ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank™)
комерційного транспорту «Еталон» :

Строк кредитування від 1 до 60 місяців
Валюта гривня
Процентна ставка від 16,1 % річних (фіксована на весь строк кредиту)
Авансовий внесок від 30 % від ринкової вартості транспортного засобу
Забезпечення транспортний засіб, що буде придбаний
Клієнти (позичальники) юридичні та фізичні особи-підприємці.


Детальніше про умови кредитування ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank™) ви можете дізнатися за тел. (04595)6-29-24, (097)010-44-85 – Оксана Михайлівна або на сайті www.unicredit.com.ua


 

 

Умови кредитування АБ «Укргазбанк» на придбання транспортних засобів виробництва ПрАТ «Бориспільській автозавод»

 

      
Кредити надаються у національній валюті;

 Форма кредитування – кредит,не відновлювальна відклична кредитна лінія;
(для додаткового обладнання або оплати страховки КАСКО – кредит);
 

Основні умови кредитування:
- термін кредитування: до 5 років;
- процентна ставка, річних: 19,9% - 21,0%;
- одноразова комісія: 1,0%-1,5% (розраховується від розміру кредиту);
- внесок за рахунок власних коштів клієнта: від 20% від ринкової вартості;
- страхування: КАСКО у акредитованій компанії (обов’язково)
Додаткові витрати:

- Нотаріальне посвідчення договору застави;
- Обов`язкове страхування транспорту - КАСКО в акредитованій банком страховій компанії;
- Страхування від нещасного випадку;
- Проведення оцінки вартості транспорту у акредитованого банком СОД (суб’єкт оціночної діяльності).
Суб’єкт кредитування:
- Юридичні особи;
- фізичні особи – підприємці
- фізичні особи – підприємці, які кредитуються як фізичні особи – клієнти сегменту малого або середнього бізнесу
Цільове спрямування кредиту:
- придбання нових автобусів, мікроавтобусів та вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів – надалі – транспортних засобів та
- спецтехніки: самоскидів, цистерн, сідельних тягачів, фургонів, автокранів, автобетонозмішувачів, вишок розвідувальних чи бурових на автомобілі, автомобілів технічної допомоги, автомобілів – майстерень;
- за бажанням, одночасно з кредитом на транспортний засіб Позичальник може придбати за рахунок кредитних коштів додаткові опції:
- придбання та встановлення додаткового обладнання (ГБО);
або
- оплату страховки КАСКО.
Страховий партнер – страхова компанія «ЮНІВЕС», страхування КАСКО від 2,5 % , франшиза 1,0%

Переваги кредиту від АБ «Укргазбанк»
- швидке прийняття рішення;
- фіксована процентна ставка на весь період кредитування;
- відсутність прихованих комісій;
- дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій та додаткових комісій;
- індивідуальний підхід та гарантія якості обслуговування в кожному із 278 відділень Банку.Детальніше про умови кредитування АБ «Укргазбанк» ви можете дізнатися за тел.:
Кіпоренко Сергій Володимирович тел. (050) 449 24 50
Рибчак Мирослав Миронович          тел. (067) 995 60 79

або на веб-сайті:
www.ukrgasbank.com

 

Вимоги до Позичальника:

  -    прибуткова діяльність за останній фінансовий рік та наявність поточного прибутку;

 -    строк ведення господарської діяльності – для юридичної особи не менше 18 місяців;

 для фізичних осіб – підприємців – 36 місяців;

 -    відсутність негативної інформації щодо Позичальника.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПОКУПЦЕМ У БАНК ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ.

  Для юридичних осіб

 

 

I.       Заявка на отримання кредиту.

II.    Установчі і реєстраційні документи¹:

  копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. Юридичними особами, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не надається;

  копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення) із усіма змінами і доповненнями, засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
                  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

  копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально;

  копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально;

  ліцензії, дозволи й узгодження, видані уповноваженими органами на здійснення Покупцем діяльності, яка пов’язана з отриманням кредиту;  

  реєстр (витяг з реєстру) акціонерів (для акціонерних товариств);

                 картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально або організацією, якій Покупець адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів;

                 довідка (підписана керівником та скріплена печаткою) про усі зміни та доповнення до установчих документів.

 ¹ Юридичні особи, що мають відкритий у Банку поточний рахунок, надають ті документи, що відсутні в справі з юридичного оформлення рахунку.

 

   I.   Документи, що підтверджують повноваження на отримання кредиту та вчинення усіх пов’язаних з цим дій:

              рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про одержання кредиту (за необхідності, виходячи зі змісту установчих документів і вимог діючого законодавства України).

              копії наказів (рішень уповноваженого органу управління) про призначення посадових осіб, що мають право підпису договорів, комерційних і фінансових документів, копії їх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів.

                II.    Фінансові документи (детальний перелік надається Банком):

                 Баланси;
               ●  звіти про фінансові результати та їх використання (форма №2);

                 довідка з обслуговуючих банків про обороти по рахунку (рахункам) Покупця;
                 довідка з обслуговуючих банків про наявність (відсутність) заборгованості, в тому числі простроченої, за кредитами, гарантіями, векселями, та іншою заборгованістю;
                 декларація про прибуток Покупця та декларація з ПДВ за періоди, необхідні для аналізу діяльності (за вимогою Банку);
               ●  Звіт суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи – платника єдиного податку (в разі наявності);
               ● розшифровка основних статей балансу на останню звітну дату (за вимогою Банку);
                      тощо.

               III. Комерційні документи (детальний перелік надається Банком):

 

  Бізнес-план проекту (техніко-економічне обґрунтування ефективності проекту), під який передбачається отримання кредиту. У бізнес-плані або ТЕО повинна висвітлюватися специфіка діяльності Покупця з розшифровкою наступної інформації: валовий дохід, валові витрати, чистий прибуток, податкові платежі, закупівельні ціни на сировину, основні контрагенти, мінімально необхідні запаси сировини і матеріалів для забезпечення безперебійної роботи, відпускні ціни на продукцію, постійні і змінні витрати, розрахунок собівартості продукції, рентабельності підприємства, характеристика виробничих потужностей і відсоток їх завантаження.

                 копії договорів, угод по поточній господарській діяльності Покупця, доходами від якої передбачається погашення кредиту.
                  копія договорів оренди нерухомості (за потреби).
                  тощо.

              IV.  Документи по забезпеченню повернення кредиту та сплати процентів.

             рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про надання згоди на передачу в заставу Транспортного засобу, що буде куплений за кредитні кошти, і надання повноважень на підписання договору застави;
           ●
  незалежна оцінка ТЗ, проведена акредитованим в Банку СОД (якщо Комісіонер(Повірений) не має акредитації в Банку);

             свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (надається після оформлення); 
           ●
  договір купівлі-продажу Транспортного засобу з специфікацією (надається після оформлення);
          
  платіжний документ про підтвердження сплати авансу за Транспортний засіб (надається після оформлення);
          
  Заява від клієнта щодо спрямування кредитних коштів на рахунок Продавця Транспортного засобу (до надання кредитних коштів).

 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПОКУПЦЕМ У БАНК ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ.

 Для фізичних осіб-підприємців
I.  Заява на отримання кредиту
II. Установчі і реєстраційні документи (фізичні особи – підприємці, що мають у Банку поточний рахунок, надають ті документи, що відсутні в справі з юридичного оформлення рахунку):
         копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органі виконавчої влади, іншому органі уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;
         витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
     ●  копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі державної податкової служби (Довідка 4-ОПП), засвідчена органом, що видав документ або нотаріально;
    ●  копії документів, що характеризує фізичну особу-підприємця, як платника податків (свідоцтво про сплату єдиного податку, свідоцтво платника ПДВ тощо);
    ●  ліцензії, патенти, дозволи й узгодження, видані уповноваженими органами на здійснення Покупцем діяльності, яка пов’язана з отриманням кредиту;
    ●  картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально;
    ●  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
    ●  копія паспорту;
    ●  копія паспорту та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера чоловіка/ дружини Покупця  
III. Документи, що підтверджують повноваження на отримання кредиту та вчинення усіх пов’язаних з цим дій:
    ●  згода дружини/чоловіка фізичної особи-підприємця  про отримання кредиту/ передачу в заставу майна або заява Покупця, що він не перебуває в шлюбі.
IV.  Фінансові документи (детальний перелік надається Банком):

   звіт підприємця (декларація або звіт платника єдиного податку);

   копія книги обліку доходів і витрат, яку веде фізична особа - підприємець (за вимогою Банку);

   довідка з обслуговуючих банків про обороти по рахунку (рахункам) Покупця, із зазначенням підсумкових сум та з розбивкою за місяці;

   довідка з обслуговуючих банків про наявність (відсутність) заборгованості, в тому числі простроченої, за кредитами, гарантіями, векселями, та іншою заборгованістю;

при наявності заборгованості за кредитом (гарантіями та ін.) в інших банках – копії кредитних договорів (копії гарантії, договорів забезпечення та інше за необхідністю).

V.     Комерційні документи:

      Анкету Покупця фізичної особи-підприємця; 
    ●
  копії договорів, угод по поточній господарській діяльності Покупця, доходами від якої передбачається погашення кредиту;
      Копія договорів оренди нерухомості (за потреби).
    ●  Тощо.

VI.  Документи по забезпеченню повернення кредиту та сплати процентів.

    незалежна оцінка ТЗ, проведена акредитованим в Банку СОД (якщо Комісіонер(Повірений) не має акредитації в Банку);

    свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (надається після оформлення);

    договір купівлі-продажу Транспортного засобу з специфікацією (надається після оформлення);

    платіжний документ про підтвердження сплати авансу за Транспортний засіб (надається після оформлення);

 Заява від клієнта щодо спрямування кредитних коштів на рахунок Продавця Транспортного засобу (до надання кредитних коштів).

 

«Кредитування на придбання транспортних засобів, у межах співпраці з
ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»»

 

Умови програми кредитування

  ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (банк групи «ІНТЕЗО САНПАОЛО») на придбання транспортних засобів виробництва ПрАТ «Бориспільський автозавод»:

 

Позичальники

ФОП, юридичні особи

Строк кредитування

до 36 місяців

Валюта

Гривня (долар США, євро – у разі отримання прибутку в іноземній валюті)

Процентна ставка

16 % річних в грн. (11% в дол.США, 10% в євро)

Вид кредитної операції

Кредит

Розмір кредиту

до 70 % від ринкової вартості транспортного засобу

Забезпечення

транспортний засіб, що буде придбаний (нерухомість, депозит)

Страхування

страхування здійснюється в акредитованій у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» страховій компанії.

            

Вимоги до Позичальника:

   - строк ведення господарської діяльності не менше 36 місяців;
- прибуткова діяльність за останні 6 міс. та наявність поточного прибутку;

   - відсутність негативної інформації щодо Позичальника.
Детальніше про банк та послуги  можете дізнатися за тел. (066)774-44-20 та на сайті ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»  http://www.pravex.com