Особлива інформація про емітента 16.10.2019 р.

Опубликовано - 16.10.2019 09:28 (375 раз(а) прочитано)
Cкачати у архіві zip >>>Cкачати у архіві zip >>>center;">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД"
Організаційно-правова форма
приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
31936646
Адреса місцезнаходження
08322, Україна, Київська обл., Бориспільський район р-н, село Проліски, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 4
Телефон емітента
(044)597-20-03
Електронна поштова адреса емітента
offіce@baz.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://baz.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
11.10.2019 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД" (надалі - Товариство) – було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб:
Продовжено повноваження посадової особи – Голова Правління Желевський Сергій Михайлович. Повноваження продовжуються  рішенням Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну на який призначався Голова правління. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини особа немає. Особі не належать акції Товариства. Особа займала посаду з 15.10.2014 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління, Перший заступник Голови правління. Посадову особу обрано строком до 31.12.2019 р.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова правління Желевськй Сергій Михайлович.

Cкачати у архіві zip >>>
Читайте также:
Опубликовано - 29.04.2019 08:42 (759 раз(а) прочитано)
Опубликовано - 15.04.2019 14:30 (598 раз(а) прочитано)